Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động

24/01/2018
(Hội thảo nghiệp vụ
1 ngày
)
HỘI THẢO: “ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2018” (HÀ NỘI)
Kính gửi: Ban lãnh đạo Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn tiên tiến đã được áp dụng tại nhiều quốc gia, có thể khắc phục được các điểm hạn chế của hóa đơn giấy thông thường. Hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí in ấn, chi phí lưu trữ và bảo quản hóa đơn, ngăn chặn khả năng làm giả hóa đơn, tiết kiệm chi phí quản lý hóa đơn. Trong khuôn khổ dự án: “Thúc đẩy hỗ trợ Doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề:
“HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2018”

Thời gian: 08h30 –11h45, thứ Tư ngày 24/01/2016
Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

Mục tiêu của hội thảo nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt hóa đơn điện tử trong năm 2018, đồng thời giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế 2017.

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự hội thảo và đề nghị xác nhận với Ban tổ chức theo mẫu đăng ký đính kèm trước ngày 22/01/2018.

 

Sự hiện diện của Quý doanh nghiệp sẽ góp phần rất lớn cho thành công của hội thảo.


Tài liệu đính kèm:
  Chương trình hội thảo (67.5 KB)
  Phiếu đăng ký tham dự (54.5 KB)
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam