Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > Ban Lãnh đạo Viện

Chức năng, nhiệm vụ:
 • Nhiệm vụ chính:
 • Mô tả chi tiết:
  • Nhiệm vụ chính trị: điều hành thực hiện đề án do Nhà nước và VCCI giao
  • Định hướng các hoạt động của Viện
  • Phối hợp với phụ trách các bộ phận định hướng, khảo sát thị trường, lập kế hoạch, điều hành và giám sát các hoạt động của Viện trong từng năm
  • Phối hợp với phụ trách các bộ phận lập tầm nhìn 3 năm, 5 năm
  • Phối hợp với các bộ phận khác của VCCI thực hiện các nhiệm vụ VCCI giao
 • Cơ cấu tổ chức:
  • Viện trưởng, các giám đốc kinh doanh, thông tin, tài chính.

Cơ cấu nhân sự:
3 cán bộ, gồm:
1 Viện trưởng
1 Giám đốc Kinh doanh
1 Giám đốc Thông tin

1./ Anh LÊ VĂN LỢI
Họ và tên:
Lê Văn Lợi
Ngày sinh:
19/01/1960
Chức vụ:
Viện trưởng
Điện thoại:
0913 275 991
Email:
levanloi@itb.com.vn; levanloi@gmail.com
Đào tạo:
Thạc sỹ Công nghệ Thông tin,
Chuyên ngành: Phần mềm

·         Nhiệm vụ chính: Lãnh đạo và điều hành trực tiếp các hoạt động của Viện

·         Các việc cụ thể được giao:

  • Nhiệm vụ chính trị: điều hành thực hiện các đề án do Nhà nước và VCCI giao 
  • Định hướng các hoạt động của Viện kể từ năm 2008
  • Phối hợp với phụ trách các bộ phận định hướng, khảo sát thị trường, lập kế hoạch, điều hành và giám sát các hoạt động của Viện trong từng năm

Danh thiếp:
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

LÊ VĂN LỢI

Viện trưởng
Ban Lãnh đạo Viện


Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa nhà VCCI
Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Website: http://itb.vn

Mobile:
0913 275 991
Email:
levanloi@itb.com.vn; levanloi@gmail.com

Business Card:
VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (VCCI)
INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS (ITB)

Mr. LE VAN LOI

Director of Institute
Institute Leadership Board


Address:
Level 4, VCCI Building
No 9 Dao Duy Anh street,
Dong Da district, HaNoi
Website: http://itb.vn

Mobile:
0913 275 991
Email:
levanloi@itb.com.vn; levanloi@gmail.com
2./ Anh NGUYỄN TRUNG THỰC
Họ và tên:
Nguyễn Trung Thực
Ngày sinh:
25/08/1976
Chức vụ:
Giám đốc Kinh doanh
Điện thoại:
0904.036.066
Email:
trungthuc2508@yahoo.com, trungthuc2508@gmail.com
Đào tạo:
Cử nhân kinh tế
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phụ trách kinh doanh của Viện - kiêm phụ trách p. Giải pháp Phần mềm


Danh thiếp:
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

NGUYỄN TRUNG THỰC

Giám đốc Kinh doanh
Ban Lãnh đạo Viện


Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa nhà VCCI
Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Website: http://itb.vn

Mobile:
0904.036.066
Email:
trungthuc2508@yahoo.com, trungthuc2508@gmail.com

Business Card:
VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (VCCI)
INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS (ITB)

Mr. NGUYEN TRUNG THUC

Chief Business Officer
Institute Leadership Board


Address:
Level 4, VCCI Building
No 9 Dao Duy Anh street,
Dong Da district, HaNoi
Website: http://itb.vn

Mobile:
0904.036.066
Email:
trungthuc2508@yahoo.com, trungthuc2508@gmail.com
3./ Anh NGUYỄN NGỌC KHIÊM
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Khiêm
Ngày sinh:
03/12/1972
Chức vụ:
Giám đốc Thông tin
Điện thoại:
0989 059 069
Email:
khiemnn2005@yahoo.com
Đào tạo:
Kỹ sư điện tử viễn thông, kỹ sư phần mềm theo chuẩn CNTT của nhật bản.
Chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Giám đốc Thông tin của Viện.
 • Nghiên cứu, thiết kế, viết phần mềm: Kế toán thương mại, sản xuất, xây dựng, vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, kế toán chủ đầu tư, phần mềm quản lý cổ đông.

Danh thiếp:
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

NGUYỄN NGỌC KHIÊM

Giám đốc Thông tin
Ban Lãnh đạo Viện


Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa nhà VCCI
Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Website: http://itb.vn

Mobile:
0989 059 069
Email:
khiemnn2005@yahoo.com

Business Card:
VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (VCCI)
INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS (ITB)

Mr. NGUYEN NGOC KHIEM

Chief Information Officer
Institute Leadership Board


Address:
Level 4, VCCI Building
No 9 Dao Duy Anh street,
Dong Da district, HaNoi
Website: http://itb.vn

Mobile:
0989 059 069
Email:
khiemnn2005@yahoo.com
E-mail tổng hợp:

"Le Van Loi" <levanloi@itb.com.vn>, "Le Van Loi" <levanloi@gmail.com>, "Nguyen Trung Thuc" <trungthuc2508@yahoo.com>, "Nguyen Trung Thuc" <trungthuc2508@gmail.com>, "Nguyen Ngoc Khiem" <khiemnn2005@yahoo.com>
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2017, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam