Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Sản phẩm > Thương mại điện tử

1) Craftex.vn
   
Cổng thương mại điện tử Làng nghề    (Xem chi tiết)

Mục tiêu của cổng Craftex.vn là giới thiệu các làng nghề, doanh nghiệp làng nghề và sản phẩm làng nghề với 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Cổng Craftex.vn đóng vai trò là cầu nối giữa làng nghề, doanh nghiệp làng nghề và người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng người nước ngoài.

Doanh nghiệp muốn trưng bày sản phẩm trên cổng Craftex.vn chỉ cần đăng ký làm thành viên (thành viên là miễn phí) và sử dụng các công cụ có sẵn trên cổng để đăng tải nhằm quảng bá sản phẩm.
2) Bizinfo.vn
   
Cổng thương mại điện tử Thông tin kinh doanh    (Xem chi tiết)

Mục tiêu của cổng Bizinfo.vn là giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu với 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Trên cơ sở này, cổng Bizinfo.vn sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa Doanh nghiệp xuất khẩu và Doanh nghiệp bán lẻ / Người tiêu dùng.

Doanh nghiệp bán lẻ và Người tiêu dùng trong trường hợp của cổng Bizinfo.vn chủ yếu nhằm vào khách hàng nước ngoài (nhập khẩu hàng từ Việt Nam).

Doanh nghiệp muốn trưng bày sản phẩm trên cổng Bizinfo.vn chỉ cần đăng ký làm thành viên (thành viên là miễn phí) và sử dụng các công cụ có sẵn trên cổng để đăng tải nhằm quảng bá sản phẩm.
3) VCCIeSP_B2B_B2C
   
SÀN, WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ    (Xem chi tiết)

Căn cứ vào Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Kế hoạch xúc tiến phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 ”. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với các Sở ban ngành ở địa phương cùng hợp tác xây dựng Kế hoạch xúc tiến phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2011-2015.

Phương thức hợp tác 3 bên theo tỷ lệ:
=> VCCI đóng góp 40%
=> Địa phương đóng góp 40%
=> Doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT đóng góp 20%
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam