Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Tài chính – Kế toán

Cấu trúc nhân sự:
3 cán bộ, gồm:
1 Phó phòng, phụ trách phòng
1 Thủ quỹ
1 Kế toán viên

1./ Chị NGUYỄN THỊ THU
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh:
12/11/1979
Chức vụ:
Phó phòng, phụ trách phòng
Điện thoại di động:
04.35.53.51.26, 016.65.13.28.58
Email:
nguyenthuitb@gmail.com; nguyenthuvsdc@yahoo.com
2./ Chị LÊ THỊ THANH TÂM
Họ và tên:
Lê Thị Thanh Tâm
Ngày sinh:
12/02/1981
Chức vụ:
Thủ quỹ
Điện thoại di động:
0983.323.581 – 5742187 (số lẻ: 18)
Email:
tambuile@gmail.com; tamlt81@yahoo.com
3./ Chị PHAN THỊ HUYỀN DUNG
Họ và tên:
Phan Thị Huyền Dung
Ngày sinh:
20/10/1984
Chức vụ:
Kế toán viên
Điện thoại di động:
0919 668084/0942 099900
Email:
huyendung201084@gmail.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam