Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > Ban Lãnh đạo Viện

Cấu trúc nhân sự:
2 cán bộ, gồm:
2 Phó Viện trưởng

1./ Anh NGUYỄN NGỌC KHIÊM
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Khiêm
Ngày sinh:
03/12/1972
Chức vụ:
Phó Viện trưởng
Điện thoại di động:
0989 059 069
Email:
khiemnn2005@gmail.com; khiemnn2005@yahoo.com
2./ Anh NGUYỄN TRUNG THỰC
Họ và tên:
Nguyễn Trung Thực
Ngày sinh:
25/08/1976
Chức vụ:
Phó Viện trưởng
Điện thoại di động:
0904.036.066
Email:
trungthuc2508@yahoo.com, trungthuc2508@gmail.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam