Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > VPĐD Miền Trung - Tây Nguyên

Cấu trúc nhân sự:
7 cán bộ, gồm:
1 Trưởng đại diện
1 Phó đại diện
2 Chuyên viên kinh doanh
1 Chuyên viên hành chính
2 Cộng tác viên

1./ Anh HỒ TẤN QUY
Họ và tên:
Hồ Tấn Quy
Ngày sinh:
06/02/1973
Chức vụ:
Trưởng đại diện
Điện thoại di động:
Mobi: 0903.065.065 - Tele: 02363.584.588
Email:
tanquy@itb.com.vn - tanquydana@gmail.com - Skype: tanquydana
2./ Anh HOÀNG NGỌC THANH
Họ và tên:
Hoàng Ngọc Thanh
Ngày sinh:
30/08/1984
Chức vụ:
Phó đại diện
Điện thoại di động:
Mobi: 0935.584.588 - Tele: 02363.584.588
Email:
hoangthanh@itb.com.vn - Skype: hoangngocthanhqb
3./ Chị NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG
Họ và tên:
Nguyễn Thị Ngọc Sáng
Ngày sinh:
01/01/1980
Chức vụ:
Chuyên viên kinh doanh
Điện thoại di động:
Mobi: 0946.226.002 - Tele: 02363.584.589
Email:
ngocsang@itb.com.vn - YM: newlife8777
4./ Chị TRẦN HỒNG DUYÊN
Họ và tên:
Trần Hồng Duyên
Ngày sinh:
17/04/1994
Chức vụ:
Chuyên viên hành chính
Điện thoại di động:
Mobi: 0984.809.425 - Tele: 02363.584.588
Email:
hongduyen@itb.com.vn - Skype: tranhongduyen94
5./ Anh VÕ TRỌNG DÂN
Họ và tên:
Võ Trọng Dân
Ngày sinh:
12/10/1996
Chức vụ:
Chuyên viên kinh doanh
Điện thoại di động:
Mobi: 0968.346.453 - Tele: 02363.584.588
Email:
trongdan@itb.com.vn - Skype: trongdan1210
6./ Anh NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC
Họ và tên:
Nguyễn Đình Phước
Ngày sinh:
11/07/1992
Chức vụ:
Cộng tác viên
Điện thoại di động:
Mobi: 0905.393.177 - Tele: 02363.584.588
Email:
danang@itb.com.vn
7./ Anh ĐẶNG VĂN LỰC
Họ và tên:
Đặng Văn Lực
Ngày sinh:
10/05/1989
Chức vụ:
Cộng tác viên
Điện thoại di động:
Mobi: 0975.040.843 - Tele: 02363.584.588
Email:
danang@itb.com.vn
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam