Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Giảp pháp Phần mềm

Cấu trúc nhân sự:
11 cán bộ, gồm:
1 Phó Viện trưởng
1 Phó phòng
3 Trưởng bộ phận
3 Chuyên viên Tư vấn Kế toán máy
3 Chuyên viên Quan hệ công chúng và Tiếp thị

1./ Anh NGUYỄN TRUNG THỰC
Họ và tên:
Nguyễn Trung Thực
Ngày sinh:
25/08/1976
Chức vụ:
Phó Viện trưởng
Điện thoại di động:
0904.036.066
Email:
trungthuc2508@yahoo.com, trungthuc2508@gmail.com
2./ Anh TRẦN DƯƠNG
Họ và tên:
Trần Dương
Ngày sinh:
17/10/1981
Chức vụ:
Phó phòng
Điện thoại di động:
091.251.4458
Email:
tranduongvcci@gmail.com
3./ Anh LÊ ĐÌNH TRUNG
Họ và tên:
Lê Đình Trung
Ngày sinh:
25/07/1984
Chức vụ:
Chuyên viên Tư vấn Kế toán máy
Điện thoại di động:
0916.140.511
Email:
ldtrungvcci@gmail.com
4./ Anh LÊ NHƯ QUÝ THẮNG
Họ và tên:
Lê Như Quý Thắng
Ngày sinh:
26/09/1983
Chức vụ:
Chuyên viên Tư vấn Kế toán máy
Điện thoại di động:
0903497517
Email:
lenhuquythang@gmail.com
5./ Chị LƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG
Họ và tên:
Lương Thị Lan Hương
Ngày sinh:
18/03/1979
Chức vụ:
Trưởng bộ phận
Điện thoại di động:
0915.004.053
Email:
luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com
6./ Chị NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày sinh:
01/11/1985
Chức vụ:
Trưởng bộ phận
Điện thoại di động:
091.535.4077
Email:
ntphuongvcci@gmail.com
7./ Chị ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG
Họ và tên:
Đặng Thị Thu Phương
Ngày sinh:
10/12/1988
Chức vụ:
Chuyên viên Quan hệ công chúng và Tiếp thị
Điện thoại di động:
0972.699.058
Email:
dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com
8./ Chị PHẠM THỊ THU HÀ
Họ và tên:
Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh:
01/04/1982
Chức vụ:
Chuyên viên Quan hệ công chúng và Tiếp thị
Điện thoại di động:
0983.567.882
Email:
hapttvcci@gmail.com
9./ Chị NGUYỄN THỊ KIM THÙY
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Thùy
Ngày sinh:
02/09/1984
Chức vụ:
Chuyên viên Quan hệ công chúng và Tiếp thị
Điện thoại di động:
0986.399.766
Email:
kimthuyvcci@gmail.com
10./ Chị TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN
Họ và tên:
Trương Thị Thương Huyền
Ngày sinh:
01/06/1981
Chức vụ:
Trưởng bộ phận
Điện thoại di động:
0982.282.810
Email:
thuonghuyen81@gmail.com
11./ Anh VŨ MẠNH HÙNG
Họ và tên:
Vũ Mạnh Hùng
Ngày sinh:
26/10/1990
Chức vụ:
Chuyên viên Tư vấn Kế toán máy
Điện thoại di động:
0988 163 572
Email:
vuhung.vcci@gmail.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam