Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Thương mại điện tử

Cấu trúc nhân sự:
7 cán bộ, gồm:
1 Phó phòng, phụ trách phòng
2 Chuyên viên Tư vấn TMĐT
3 Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
1 Chuyên viên hành chính

1./ Anh NGUYỄN HOÀNG THẮNG
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Thắng
Ngày sinh:
25/09/1981
Chức vụ:
Phó phòng, phụ trách phòng
Điện thoại di động:
0904.30.27.25
Email:
thangnh@vcci.com.vn; thangnh@vcciesp.vn
2./ Anh HOÀNG CHÍ DŨNG
Họ và tên:
Hoàng Chí Dũng
Ngày sinh:
07/12/1979
Chức vụ:
Chuyên viên Tư vấn TMĐT
Điện thoại di động:
0979.369.888
Email:
dunghc@vcciesp.vn
3./ Chị MAI THỊ AN
Họ và tên:
Mai Thị An
Ngày sinh:
15/11/1986
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0916.44.00.36
Email:
anmt@vcciesp.vn
4./ Chị TRƯƠNG HOÀNG ANH
Họ và tên:
Trương Hoàng Anh
Ngày sinh:
04/10/1986
Chức vụ:
Chuyên viên Tư vấn TMĐT
Điện thoại di động:
0912 03 86 83, 0947 56 00 86
Email:
anhth@vcciesp.vn
5./ Chị NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Họ và tên:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày sinh:
21/03/1983
Chức vụ:
Chuyên viên hành chính
Điện thoại di động:
0915140046
Email:
ngocntb@vcciesp.vn
6./ Chị BÙI KIM DUNG
Họ và tên:
Bùi Kim Dung
Ngày sinh:
01/01/1983
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0989 200 500
Email:
dungbk@vcci.com.vn; dungbk.vcci@gmail.com
7./ Chị TRẦN THỊ DUNG
Họ và tên:
Trần Thị Dung
Ngày sinh:
19/08/1996
Chức vụ:
Điều phối viên Đào tạo Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0981 361 431
Email:
dungtranvcci2000@gmail.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam