Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Đề án

Cấu trúc nhân sự:
11 cán bộ, gồm:
1 Trưởng phòng
2 Phó phòng
1 Trưởng bộ phận
3 Chuyên viên Điều phối Sự kiện & Truyền thông
1 Chuyên viên Điều phối Điều tra & CSDL Doanh nghiệp
3 Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp

1./ Chị NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh:
08/04/1982
Chức vụ:
Trưởng phòng
Điện thoại di động:
0912 34 78 72
Email:
huyenntt-itb@vcci.com.vn
2./ Chị TRẦN THỊ TỐ LOAN
Họ và tên:
Trần Thị Tố Loan
Ngày sinh:
09/03/1984
Chức vụ:
Phó phòng
Điện thoại di động:
09 03 1984 99
Email:
toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn
3./ Chị NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
Họ và tên:
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh:
07/11/1982
Chức vụ:
Phó phòng
Điện thoại di động:
0123.8868625
Email:
ngocmai.vcci@gmail.com
4./ Chị TRẦN THỊ HOÀI THU
Họ và tên:
Trần Thị Hoài Thu
Ngày sinh:
29/08/1979
Chức vụ:
Trưởng bộ phận
Điện thoại di động:
0988903468
Email:
hoaithu290879@yahoo.com; hoaithuvcci@itb.com.vn
5./ Chị LÊ THỊ THANH HÀ
Họ và tên:
Lê Thị Thanh Hà
Ngày sinh:
21/09/1983
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Sự kiện & Truyền thông
Điện thoại di động:
09.1983.1979
Email:
lethanhha.vcci@gmail.com
6./ Chị LÊ THỊ THU HÀ
Họ và tên:
Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh:
19/10/1977
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
091.5678.168
Email:
lethuhavcci@gmail.com
7./ Chị TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
Họ và tên:
Trần Thị Mai Phương
Ngày sinh:
25/08/1979
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0905 86 55 86
Email:
phuongtm-itb@vcci.com.vn; maiphuongvcci@gmail.com
8./ Chị DƯƠNG MINH HẰNG
Họ và tên:
Dương Minh Hằng
Ngày sinh:
29/01/1983
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Sự kiện & Truyền thông
Điện thoại di động:
0904 372 228
Email:
minhhang.vcci@gmail.com
9./ Chị NGUYỄN HỒNG VÂN
Họ và tên:
Nguyễn Hồng Vân
Ngày sinh:
19/04/1981
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Điều tra & CSDL Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0904.668.994
Email:
vanvcci@gmail.com
10./ Chị LÊ THỊ MINH THỦY
Họ và tên:
Lê Thị Minh Thủy
Ngày sinh:
08/02/1986
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Sự kiện & Truyền thông
Điện thoại di động:
0918 539 430
Email:
minhthuy.vcci@gmail.com
11./ Anh NGUYỄN VĂN TRUYỀN
Họ và tên:
Nguyễn Văn Truyền
Ngày sinh:
20/02/1993
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Tư vấn Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0934.311.286
Email:
truyennguyen.vcci@gmail.com, truyennv-itb@vcci.com.vn
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam