Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tổ chức - Nhân sự > P. Hành chính

Cấu trúc nhân sự:
4 cán bộ, gồm:
1 Phó phòng, phụ trách phòng
1 Chuyên viên Điều phối Điều tra & CSDL Doanh nghiệp
2 Chuyên viên hành chính

1./ Chị TẠ HẠNH NƯƠNG
Họ và tên:
Tạ Hạnh Nương
Ngày sinh:
30/08/1966
Chức vụ:
Phó phòng, phụ trách phòng
Điện thoại di động:
0915073456
Email:
hanhnuong@itb.com.vn
2./ Chị TRẦN HỒNG THU
Họ và tên:
Trần Hồng Thu
Ngày sinh:
09/03/1969
Chức vụ:
Chuyên viên hành chính
Điện thoại di động:
0983868288
Email:
hongthuvsdc@yahoo.com
3./ Chị LÊ THỊ LÀNH
Họ và tên:
Lê Thị Lành
Ngày sinh:
28/04/1979
Chức vụ:
Chuyên viên hành chính
Điện thoại di động:
0916894242
Email:
lelanhvcci@gmail.com
4./ Chị LƯU LAN PHƯƠNG
Họ và tên:
Lưu Lan Phương
Ngày sinh:
03/08/1980
Chức vụ:
Chuyên viên Điều phối Điều tra & CSDL Doanh nghiệp
Điện thoại di động:
0904248292
Email:
phuong_itb_vcci@yahoo.com
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam