Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

01/07

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Giao ban quí II năm 2019

Anh Lê Văn Lợi

Thành phần giao ban + Mr. Quy & Mr. Thanh (ITB Đà Nẵng)

Thứ Ba

02/07

         

Thứ Tư

03/07

         

Thứ Năm

04/07

         

Thứ Sáu

05/07

10:30-11:00

Phòng khách ITB

Họp Chi bộ

Anh Lê Văn Lợi

Các đảng viên

13:30-17:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và Tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Đảng ủy VCCI

Toàn bộ đảng viên

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam