Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 10/06/2019 đến 16/06/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

10/06

11:00

 

Nộp đề xuất dự án lên VCCI

 

P. Kế toán

10:30-11:00

Phòng khách ITB

Họp Chi bộ

Anh Lê Văn Lợi

Các đảng viên

Thứ Ba

11/06

         

Thứ Tư

12/06

         

Thứ Năm

13/06

         

Thứ Sáu

14/06

11:00

 

Các đơn vị kinh doanh nộp báo cáo 6 tháng đầu năm, gửi đến email: giao_ban_itb@itb.com.vn

 

P. ĐA, P. TMĐT, P. TV&ĐT, P. GPPM, ITB Đà Nẵng

09:30-10:30

Phòng khách ITB

Gặp Dr. Kati Suominen (Nextrade)

Anh Lê Văn Lợi

a. Thắng

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam