Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

07/05

         

Thứ Ba

08/05

09:30-10:00

P. A. Lợi

Kiểm toán đào tạo nhóm G02: Nguyễn Thành Công, Vũ Tất Đạt, Phạm Duy Khánh

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán và nhóm Nguyễn Thành Công, Vũ Tất Đạt, Phạm Duy Khánh

10:00-11:00

P. A. Lợi

Kiểm toán đào tạo nhóm G03: Trần Thị Tố Loan, Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Văn Truyền

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán và nhóm Trần Thị Tố Loan, Lê Thị Minh Thủy, Nguyễn Văn Truyền

11:00-11:30

P. A. Lợi

Kiểm toán đào tạo nhóm G06: Nguyễn Hoàng Thắng, Hoàng Chí Dũng, Mai Thị An

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán và nhóm Nguyễn Hoàng Thắng, Hoàng Chí Dũng, Mai Thị An

Thứ Tư

09/05

09:30-10:00

P. A. Lợi

Kiểm toán lại đào tạo nhóm G02: Nguyễn Thành Công, Vũ Tất Đạt, Phạm Duy Khánh

Anh Lê Văn Lợi

P. Kế toán và nhóm Nguyễn Thành Công, Vũ Tất Đạt, Phạm Duy Khánh

16:00-17:00

Tầng 4, Nhà A1, Số 10, Nguyễn Công Hoan

Họp bàn về mô phỏng IoT 2018: nuôi trồng thủy sản

Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản, TCTS

a. Lợi, a. Thắng, a. Tiến

Thứ Năm

10/05

         

Thứ Sáu

11/05

12:00

 

P. TMĐT nộp bản kế hoạch khảo sát các dự án DVCTT và CMCN 4.0

 

 

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam