Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
Tìm kiếm 'Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)' :
[ Tùy chọn ]

 
 

Lịch công tác

Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Tham gia

Thứ Hai

04/01

09:00-11:00

P. Họp số 2

Tổng kết Văn phòng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

VP PTBV

a. Thực

09:30-10:00

P. A. Lợi

Thống nhất kế hoạch chuẩn bị chi tiết các dự án

Anh Lợi

Ms. Huyền (p. ĐA), Ms. Thu (Kế toán), Mr. Hoàng Thắng (p. TMĐT)

13:30-16:00

P. Khánh tiết 2

Tổng kết Ban Tổ chức Cán bộ

Ban Tổ chức Cán bộ

a. Lợi

Thứ Ba

05/01

09:30-11:30

P. Họp số 3

Tổng kết Văn phòng VCCI

Văn phòng VCCI

a. Lợi

13:30-16:00

P. Họp số 3

Tổng kết 2015 và kế hoạch 2016

Viện

Toàn Viện

Thứ Tư

06/01

09:00-11:00

P. Khánh tiết 2

Tổng kết HĐ DNN Việt Nam

HĐ DNN Việt Nam

a. Lợi

13:30-16:00

P. Họp số 2

Tổng kết Viện phát triển doanh nghiệp

Viện Phát triển DN

Ms. Thu Hằng

14:00-16:30

P. Khánh tiết 2

Tổng kết Ban Pháp chế

Ban Pháp chế

a. Lợi

Thứ Năm

07/01

13:30-17:00

P. Hội nghị tầng 7

Hội thảo: Giải pháp hạ tầng CNTT cho mô hình kinh doanh mới

Báo DĐ DN

a. Lợi

Thứ Sáu

08/01

09:30-12:00

P. Họp số 2

Tổng kết Ban Quan hệ Quốc tế

Ban QHQT

a. Lợi

14:00-16:00

P. Họp số 2

Tổng kết Ban Tài chính

 

a. Lợi

Thứ Bảy

09/01

08:00-12:00

Bộ Công Thương

Nghiệm thu 3 đề tài, dự án CNTT

Bộ Công Thương

a. Lợi

13:30-16:30

Bộ Công Thương

Nghiệm thu 3 đề tài, dự án CNTT

Bộ Công Thương

a. Lợi

Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2020, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam