Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động

15/03/2018
(Đào tạo nghiệp vụ
1 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2017 VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG” (HÀ NỘI)
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp
Cán bộ Kế toán


Nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ những vấn đề về quyết toán thuế cuối năm 2017. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:
“Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và Ứng dụng CNTT trong việc kê khai thuế qua mạng”

Thời gian và Địa điểm:
TP. HCM: 13/03/2018 – Tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM
Hà Nội: 15/03/2018 – Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Thị Tố Loan
(M: 09 03 1984 99, E: toloan.vcci@gmail.com, loanttt-itb@vcci.com.vn)

Ms. Lê Thị Minh Thủy
(M: 0918 539 430, E: minhthuy.vcci@gmail.com)

Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo và điền thông tin đăng ký gửi kèm công văn này. Thông tin tham dự xin vui lòng gửi về: Ms. Trần Thị Tố Loan, Phó phòng Đề án, VCCI-ITB, Tầng 4, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội; Mobile: 0903 198 499;  E-mail: toloan.vcci@gmail.com /loanttt-itb@vcci.com.vn


Tài liệu đính kèm:
  Phiếu đăng ký tham dự (54.5 KB)
 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2019, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam