Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Tin hoạt động

29/03/2017
(Đào tạo nghiệp vụ
2 ngày
)
KHÓA TẬP HUẤN: “ QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHUỖI CUNG ỨNG (SC) ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ” (HÀ NỘI)
Kính gửi : - Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp

Lý thuyết về cạnh tranh và cạnh tranh bằng chi phí của M.Porter từ những năm 70 thế kỷ XX khá nổi tiếng và được nhiều doanh nghiệp biết đến, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tế ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam có dây chuyền sản xuất hiện đại, chi phí sản xuất trong nhà máy là khá thấp, thậm chí thấp hơn hoặc bằng chi phí trong sản xuất tại nhà máy tại các nước khác, nhưng giá thành cuối cùng khi bán cho khách hàng người tiêu dùng cuối lại cao hơn và không thể cạnh tranh được. Có 2 nguyên nhân chính: việc cạnh tranh chưa gắn liền với cạnh tranh thông qua thời gian và chuỗi cung ứng hiện đại (Supply Chain) cũng như cạnh tranh bằng thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đến tiết kiệm chi phí sản xuất mà chưa hiểu rằng đó chỉ là một phần chính trong chi phí chuỗi cung ứng. Tiết kiệm chi phí mua hàng, chi phí phân phối, chi phí logistics, đẩy nhanh dòng chảy của chuỗi cung ứng sẽ làm giảm chi phí của doanh nghiệp vô cùng hiệu quả. Những nội dung trên có vai trò và ý nghĩa quan trọng không kém việc xem xét, thực thi các biện pháp giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất. Đây chính là điểm hạn chế của các chương trình quản lý sản xuất và sâu hơn là chi phí sản xuất. Để giúp các doanh nghiệp hiểu sâu hơn vấn đề này nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn:

“ QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHUỖI CUNG ỨNG (SC) ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ”

Thời gian: 9-30/03/2017
Địa điểm: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Ms. Bùi Kim Dung
(M: 0989 200 500, E: dungbk@vcci.com.vn; dungbk.vcci@gmail.com)

Qua khóa học, học viên được trang bị những kiến thức vừa mang tính chi tiết vừa mang tính hệ thống cao về các loại chi phí của chuỗi cung ứng (rộng hơn cách hiểu thông thường về chi phí sản xuất và giảm lãng phí) cũng như các giải pháp cụ thể để giảm thiểu các chi phí này nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất cao của chuỗi cung ứng .

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2018, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam