Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Lịch công tác > Lịch Ctác VCCI-ITB

 Lịch Ctác VCCI-ITB
Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017


Thứ

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ tŕ

Tham gia

Thứ 2

26/06 

         

Thứ 3

27/06 

         

Thứ 4

28/06 

Cả ngày 

Cát Bà 

Nghỉ hè 

Công đoàn Viện 

Toàn Viện 

Thứ 5

29/06 

Cả ngày 

Cát Bà 

Nghỉ hè 

Công đoàn Viện 

Toàn Viện 

Thứ 6

30/06 

Cả ngày 

Cát Bà 

Nghỉ hè 

Công đoàn Viện 

Toàn Viện 


Xem danh sách tất cả các tuần

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2017, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam